Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

Küçük Lugat


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. istinadgâh . icmâl . müncezib . Þiî . iclâs . irsâlât . gazanfer . þirâ . maddiyyunluk . ibâdet . âþýk . müþfikâne . huzûr . hüznengiz . nevmâlûd . rub . husûmetefzâ . mülâene . hurûfât . tecennüb . musýr . keyfen . gayet . hurmet . muhbir . çemen . hûrî . erâcif . tahribât . hulyâ
. Barla . lahm . müstemir . asm . vukufiyet . istidrâdî . biiznillah . mülâtefe . Þâzelî . gayyur . Geylânî . add . azîmüþþân . pürnur . bârigâh . mehâfet . þuhûdî . celâlet . þedîd . hýzlân . pâyimâl . nâþâd . evvâbin . âlâm . hayye . þehrî . âbâd . hasbiye . Dârüsselâm . nýkmet


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz